vyhledat v textu

O obci Ježená

Půdorysné uspořádání naší obce svědčí o tom, že vznikla asi koncem 12. století jako lesní návesní ves po obou stranách potoka Jeziny.

Prvním písemným dokumentem o její existenci je listina Papeže Honoria III. z roku 1226, kterou potvrzuje klášteru Želivskému vlastnictví 64 vesnic, mezi nimi Ježené. V roce 1233 je Jezina jmenována v listině Václava l, v níž panovník rozhoduje ve sporu o les Borek. Fotokopie obou těchto listin máme v příloze kroniky.

Více o obci
IMG