vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > O obci > Knihovna

Knihovna

Otevírací doba knihovny

Každá lichá středa

17:00 - 19:00 hodin

O knihovně

Historie knihovny

První česká knihovna v Ježené byla založena v roce 1919 v soukromé usedlosti čp. 20 u Nováků, kde se říká u Kerbalů. Prvním knihovníkem byl Václav Novák. V tomto domě byla v roce 1919 zřízena i první česká škola v obci. Obec Ježená byla poslední obcí ve výběžku německého jazykového ostrůvku Iglauer  Sprachinsel, a to jeho části zvané Gütl.I po vzniku Československé republiky v roce 1918 si německá většina v obci udržela nadvládu i německou školu. Proto Václav Novák, měl 12 dětí, uvolnil ve svém domě větší místnost pro českou školu a obecní knihovnu. Ta měla na počátku jen 36 knih. Škola i knihovna byly v tomto domě do roku 1923 včetně, kdy byl v obci zvolen první český starosta Rudolf Hlaváček z čp. 1 a  škola a knihovna se stěhovaly do budovy bývalé německé školy čp.13. Tam se taky stěhoval první český učitel Hubert Stluka, který se stal i knihovníkem. Německá knihovna tam měla 20 svazků. Knihovna zde byla do 18. března 1939, kdy po příjezdu německého vojska vtrhli místní Němci, podporováni soukmenovci z Vyskytné a Rounku do školy, kde zbili učitele Stluku, vyházeli vše české a převzali vládu v obci i školu. Česká škola byla v obci otevřena pro české děti až 1. listopadu 1945, protože všechno zařízení bylo v revoluci 5. května rozbito. První českou učitelkou po roce 1945 byla slečna Božena Nápravníková, která zakládala i novou českou knihovnu. Práci knihovníka  pak přebírali další učitelé. V roce 1962 byla obecná škola v Ježené zrušena a s ní zanikla i knihovna, knihy se zvolna poztrácely, zbylo jen málo. V roce 1971 se rozhodli mladí funkcionáři MNV Ladislav Seemann z čp.39 předseda a František Knoflíček , z čp. 37 tajemník, obnovit knihovnu a práci knihovnice svěřili Janě Pechové z čp.20, vnučce prvního knihovníka. Knihovna měla být umístěna v podkroví bývalé školy, ve školním kabinetu, který byl však rozbitý. Opravu místnosti provedl pan Robert Černý z čp. 28.Regály na knihy zhotovili  členové JZD, které darovalo i materiál, František Nečada z čp. 3 a Jan Novák z čp.20. Díky velké pomoci pracovnic okresní knihovny v Jihlavě, která nejen darovala obci mnoho knih, ale půjčovala knihovně bezplatně i soubory  knih, zájem o knihovnu rostl. Zvláště když obec koupila koberce, záclony a křesla se stolkem a když po sléze Okresní knihovna darovala obci nové regály, stůl a gramofon, bylo zde moc hezky. Scházely se zde i ženy, aby vyšívaly značky na ubrusy MNV, byly zde i přednášky. V roce 1981 byla obec integrována k Dušejovu, ale knihovna pracovala dále, Dušejov platil knihovně časopisy. V roce 1991 se obec osamostatnila a v knihovně úřadoval  i starosta a scházelo se zde i zastupitelstvo. Nákup knih byl centrální, obstarávala ho okresní knihovna. A když se obec trochu vzpamatovala od roku 1997 dostala knihovna i příspěvek na nové knihy. V roce 2012 měla knihovna už přes pět tisíc knih. V roce 2012 se po 41 letech vzdala knihovnice paní Pechová své práce a na místo knihovnice nastoupila Marie Červinková.

Nová knihovna

V roce 2013 byla knihovna z bývalého kabinetu v kulturním domě  přestěhována do zrušené prodejny potravin v čp. 12, kde je lepší a kulturnější  prostředí. Evidence knižního  fondu  byla převedena do elektronické podoby což znamenalo pro knihovnu velký pokrok vpřed. Knihovna nabízí  připojení  k  internetu zdarma.  Knihovna má své věrné čtenáře a je místem pro hezké a přátelské posezení.