vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > O obci > Knihovna

Knihovna

Otevírací doba knihovny

Každá lichá středa

17:00 - 19:00 hodin

O knihovně

Historie knihovny

První česká knihovna v Ježené byla založena v roce 1919 v soukromé usedlosti čp. 20 u Nováků, kde se říká u Kerbalů. Prvním knihovníkem byl Václav Novák. V tomto domě byla v roce 1919 zřízena i první česká škola v obci. Obec Ježená byla poslední obcí ve výběžku německého jazykového ostrůvku Iglauer Sprachinsel, a to jeho části zvané Gütl. I po vzniku Československé republiky v roce 1918 si německá většina v obci udržela nadvládu i německou školu. Z tohoto důvodu se pan Václav Novák, který měl 12 dětí, rozhodl uvolnit ve svém domě větší místnost pro českou školu a obecní knihovnu. Ta měla zpočátku jen 36 knih. Škola i knihovna byly v tomto domě do roku 1923 včetně, kdy byl v obci zvolen první český starosta Rudolf Hlaváček z čp. 1 a škola i knihovna se stěhovaly do budovy bývalé německé školy čp.13. Tam se taky stěhoval první český učitel Hubert Stluka, který se stal i knihovníkem. Knihovna zde byla do 18. března 1939, kdy po příjezdu německého vojska vtrhli místní Němci, podporováni soukmenovci z Vyskytné a Rounku do školy, kde zbili učitele Stluku, vyházeli vše české a převzali vládu v obci. Česká škola byla v obci otevřena pro české děti až 1. listopadu 1945, protože všechno zařízení bylo při revoluci 5. května rozbito. První českou učitelkou po roce 1945 byla slečna Božena Nápravníková, která založila i novou českou knihovnu. Práci knihovníka pak přebírali další učitelé. V roce 1962 byla obecná škola v Ježené zrušena a s ní zanikla i knihovna a knihy se zvolna poztrácely. V roce 1971 se rozhodli mladí funkcionáři MNV Ladislav Seemann z čp.39 a František Knoflíček z čp. 37, obnovit knihovnu a práci knihovnice svěřili Janě Pechové z čp.20, vnučce prvního knihovníka. Knihovna měla být umístěna v podkroví bývalé školy. Opravu místnosti provedl pan Robert Černý z čp. 28. Regály na knihy zhotovili  členové JZD, které darovalo i materiál. Díky velké pomoci pracovnic okresní knihovny v Jihlavě, která nejen darovala obci mnoho knih, ale půjčovala knihovně bezplatně i soubory knih, zájem o knihovnu rostl.  Scházely se zde ženy, aby vyšívaly značky na ubrusy MNV, konaly se zde přednášky, apod.. V roce 1981 byla obec integrována k Dušejovu, ale knihovna fungovala dále. V roce 1991 se obec osamostatnila a v knihovně úřadoval i starosta se zastupitelstvem. Nákup knih byl centrální, obstarávala ho okresní knihovna. V roce 2012 měla knihovna už přes pět tisíc knih. Knihovnicí byla paní Jana Pechová do roku 2012, tedy dlouhých 41 let, za což jí patří uznání a vděk od všech občanů, kteří jí v této funkci zažili. Přestože již paní Jana Pechová není knihovnicí, tak stále píše obecní kroniku.

Nová knihovna

V roce 2013 byla knihovna z bývalého kabinetu v kulturním domě  přestěhována do zrušené prodejny potravin v čp. 12. Evidence knižního  fondu  byla převedena do elektronické podoby. Knihovna nabízí  připojení  k  internetu zdarma. Knihovna má své věrné čtenáře a je místem pro hezké a přátelské posezení. Od roku 2018 je knihovnicí paní Nikola Pokorná.